Zakladanie trávnikov a trávnatých plôch

Zakladanie trávnikov a trávnatých plôch

Nič nie je platné, ak na záhradu znesieme vzácne, drahé a krásne rastliny ak dojem z nej nie je umocnený perfektnými, veľkými a upravenými plochami trávnika. Správne založený trávnik je jedným z najdôležitejších článkov každej záhrady. Nie nadarmo sa hovorí, že trávnik je vizitkou majiteľa domu. Ak chcete, aby práve ten Váš trávnik bol Vás tou najlepšou vizitkou, neváhajte a kontaktujte nás.

Krásne zelený trávnik je základ

Zjednocujúcim prvkom takmer každej okrasnej záhrady je trávnik. Či už zaberá rozľahlú plochu okolo domu alebo tvorí zelený doplnok pri vstupe do domu, vždy je naším cieľom svieža trávnatá zeleň, ktorá prepája obytný priestor s okolitou prírodou. Aby bol trávnik pekný a aby sa stal pýchou Vašej záhrady, treba sa on nielen správne starať, ale taktiež ho správne založiť. Krásna záhrada si teda žiada aj krásny a upravený trávnik.

Naša spoločnosť v oblasti zakladania trávnikov zabezpečuje

 • zakladanie nových trávnikov výsevom
 • zakladanie nových trávnikov pokládkou trávových kobercov
 • renováciu Vášho súčasného trávnika
 • vertikuláciu trávnikov
 • dosievanie trávnikov, pieskovanie a hnojenie trávnikov
 • chemické ošetrovanie trávnikov

Trávnik? Áno, ale ako!

Pri zakladaní okrasnej záhrady si pri plánovaní trávnika musíte položiť jednu otázku, a to či založiť trávnik výsevom trávneho semena alebo drnovým kobercom. Obe z týchto metód majú svoje výhody i nevýhody. Dôležitým faktorom pri plánovaní a zakladaní trávnika je doba, za akú chcete mať trávnik k dispozícii, ale hlavým faktorom sú predovšetkým Vaše finančné možnosti.

Kým zasiatie trávnika je lacnejšie a ponúka tiež širšiu paletu výberu druhov tráv, mnoho ľudí si obľúbilo pokládku hotového trávnika, a to najmä z dvoch dôvodov, ktorými sú rýchlosť založenia trávnika a tiež jeho vysoká kvalita. Pri založení trávnika pokladaním trávových kobercov sme schopní položiť ho do jedného dňa, dá sa teda povedať že ide o takmer “instantný” trávnik.

Realizácia trávniku výsevom trávového semena

Výhody

 • najekonomickejší spôsob založenia trávnika
 • výsev je oproti pokládke nenáročný
 • možnosť zvolenia kvality trávneho semena

Nevýhody

 • pomerné dlhá doba klíčenia (7-14 dní)
 • nemožnosť okamžitého zaťažovania trávnika
 • pomerne náročná starostlivosť o novo-zasiaty trávnik
 • náchylnosť na vyplavenie pri nárazových dažďoch v čase po výseve
 • čas potrebný na dosiahnutie výsledného efektu hustého trávnika

Postup realizácie trávniku výsevom

Vhodné obdobie pre výsev trávnika je na jeseň alebo v období uprostred jari. Najprv sa vykoná likvidácia burín totálnym herbicídom, pričom zhruba po dvoch týždňoch sa zákrok zopakuje a rovnakú dobu sú buriny ponechané schnúť až pokým herbicíd neprenikne až do koreňov. Po uplynutí tejto doby sa pôda preyprí, vyzbierajú sa kamene a iné predmety a povrch sa dôkladne uhrabe a zrovná do roviny. V nasledujúcom kroku je trávne osivo zasiate, najlepšie zasievačkou. Potom sa trávnik a pôda sa môže povalcovať. Po vysiatí musí byť trávnik starostlivo zalievaný, aby nedošlo k zaschnutiu trávneho semena.

Realizácia trávniku pokládkou trávového koberca

Výhody

 • možnosť pokládky v priebehu jedného dňa
 • možnosť zaťažovania trávnika prakticky ihneď
 • väčšia odolnosť voči škodcom a chorobám
 • rýchlejšie zakoreňovanie do pripravenej pôdy

Nevýhody

 • cena, koberec je cenovo náročnejší ako trávne semeno
 • preprava

Postup realizácie trávniku pokládkou

Prípravy pred položením trávového koberca sú rovnaké ako u výsevu trávnym semenom. Trávový koberec sa ukladá spôsobom podobným ukladaniu tehál pri stavbe domu, tj. vytváraním väzieb. Prípadné vzniknuté medzery sú dopĺňané kusmi zvyšných trávnych drnov alebo ich dosypeme kvalitným substrátom. Nakoniec je položený koberec zavalcovaný pre dobré priľnutie k pôde.

Najdôležitejšou úlohou pri tomto spôsobe zakladania trávnika je jeho pravidelná a dostatočná zálievka a to hlavne v období, kedy je nedostatok zrážok. Pre skontrolovanie kvality položenia sa môže po niekoľkých dňoch ľahko nadvihnúť trávny koberec a ak sú zospodu jemné biele korienky, je trávny koberec dobre položený.

Údržba trávnika

Optimálna starostlivosť o Váš vysnívaný trávnik začína už pri výbere správneho trávnikového osiva a pokračuje základnou starostlivosťou o trávnik, ako je napríklad správne kosenie a pravidelná vertikutácia.

Kosenie trávnika

Kosenie trávnika je veľmi potrebná vec pre udržanie kvalitného trávnika. Kosiť možno všetky druhy tráv, ale s inou frekvenciou kosenia počas roka. Kosením sa zabraňuje tráve rásť do výšky a prospieva to tiež jej rastu do šírky. Tiež sa oslabujú buriny, ktorým sa v trávniku nikdy úplne neubránime. Nikdy nekoste väčšie plochy strunovou kosačkou, pretože neudržíte jednotnú výšku strihu. Len u nových trávnikov, kedy je potreba ostrý strih, môžeme prvých pár sekanie vykonať vyžínačom.

Trávnik kvalitný, zdravý, krásne zelený potrebuje k svojmu správnemu rastu často kosiť na nízky strih. Frekvencia je závislá teda len na Vás a na množstve Vášho voľného času. Kosiť je možné raz za dva týždne až 2x za týždeň.

Vertikulácia trávnika

Samotná vertikutácia je tiež nemenej dôležitá vec. Vertikulácia trávnika spočíva v tom, že ostne alebo nože sa zarezávajú do pôdy do hĺbky 1-2 mm a prečisťujú tak pôdu pod drnmi od nečistôt a pokosenej trávy. Po vertikutácii sa do pôdy lepšie dostávajú živiny, voda ako aj slnečné lúče. Pôda môže lepšie dýchať, čo trávniku svedčí určite viac ako bezvzdušné pôdy.

To, ako často vertikulovať, záleží predovšetkým na zanedbanosti trávniku. Starý trávnik, ktorý nebol nikdy vertikutovaný, je dobré vertikutovať 2x do roka, a to na jar a na jeseň. Pre kvalitné trávniky Vám postačí trávnik vertikutovat raz za rok.

Hnojenie

Častým kosením s následným zbieraním pokosenej hmoty stále odoberáme z pôdy prvky rastlinnej výživy, ktoré slúžia ku stavbe rastlinného tela (tráv). Aby sme tieto živiny doplnili a dali impulz k novému zdravému rastu Vášho trávnika, je veľmi dôležité ho hnojiť. Hnojenie je dôležité nielen pre rast trávnika, ale aj pre jeho zafarbenie, odolnosť voči pošliapaniu, pri prezimovaní, pri vývine koreňového systému. Dôležité je tiež z Hľadiska schopnosti ubrániť sa burinám.

Hnojiť môžete priemyselnými hnojivami vo forme granúl, prášku alebo postrekových hnojív (možnosť realizácie aj cez závlahový systém). Je však potrebné hnojivo aplikovať presne podľa inštrukcií, pretože jeho nesprávnym použitím môže dôjsť k poškodeniu trávnika a následným nevyhnutným obsiatím poškodeného miesta. Intenzita hnojenia sa určuje podľa počtu kosení ročne. Váš trávnik sa po intenzívnom hnojení zazelená a bude len prekypovať zdravím a vitalitou.

Sieť proti krtom

Silné PE siete sú vynikajúcou ochranou trávnika pre poškodením krtmi a pôdnymi hlodavcami. Investícia do prevencie je vždy lepším riešením ako beznádej, ktorú Vám stopy po krtoch prinesú.

Siete sú ekologické, vhodné na spevnenie svahov proti erózii pôdy a v neposlednom rade ušetria množstvo nepríjemností, ktoré krty vo Vašej záhrade môžu v budúcnosti napáchať.

Zavlažovanie

Založenie a údržba kvalitného trávnika nie sú vôbec nijak ľahkou záležitosťou. Kvalitu trávnika ovplyvňuje množstvo faktorov, a to nielen dobre priepustná pôda bohatá na živiny, vhodná zmes trávnych odrôd, teplota alebo dostatok svetla. Veľký vplyv na jeho kvalitu zohráva tiež spôsob a frekvencia kosenia trávnika a ďalej tiež činnosti, akými sú prevzdušňovanie a zlepšovanie priepustnosti pôdy vertikuláciou alebo aerifikáciou. Rovnako dôležitú úlohu zastáva aj zavlažovanie, teda hlavne dostatočné množstvo závlahy ako aj frekvencie jej dávkovania. Najdôležitejšou podmienkou pre krásny trávnik je rovnomernosť závlahy. Tú možno dosiahnuť len dokonalým prekrývaním dostrekov jednotlivých postrekovačov. Pri použití menšieho počtu postrekovačov sa síce znížia investičné náklady, ale konečným výsledkom môžu byť zažltnuté miesta kontrastujúce s až príliš vlhkými miestami.

U novovybudovaných a založených trávnikov je dôležité hneď v prvých niekoľkých týždňoch po výseve zvoliť relatívne časté zavlažovanie s malou dávkou vody aj niekoľkokrát v priebehu dňa v intervaloch okolo 4 až 6 hodín. Dôvodom je predovšetkým fakt, že novozaložený trávnik nemá ešte dostatočne vyvinutý koreňový systém a jeho schopnosť zadržiavať vodu nie je teda ešte dostatočná. V takomto prípade môže dôjsť až k vyplavovaniu zeminy, napríklad vo svahoch. Počas prvých týždňov teda stačí udržiavať vlhkosť len v niekoľkých centimetroch zeminy na povrchu. Pravidlo menej intenzívnej ale o to častejšej závlahy teda platí u svahovitých pozemkov i u dlhšie založených trávnikov.

Všeobecne však platí, že nie je vhodné závlahovú dávku deliť na menšie denné dávky, pretože cieľom zavlažovania je zabezpečiť Vášmu trávniku dostatočnú vlhkosť v zóne koreňového systému. Malé dávky preto nie sú urastenými trávnikom plne využité a voda zostáva z veľkej časti na listoch, z ktorých sa potom bez úžitku odparuje. Naviac táto voda podporuje vznik plesní a prispieva tiež ku zvýšenej klíčivosti semien burín. Lepšie je teda zalievať menej často ale o to výdatnejšie, pretože voda tak môže preniknúť do koreňového systému trávnika a podporovať tak jeho rast do hĺbky, ktorý je u trávnikov mimoriadne dôležitý.

Nechajte si Váš trávnik založiť spoločnosťou Trans-plant, s.r.o. a získajte tak trávnik, ktorý bude pýchou Vašej záhrady.