Stavebné práce

Stavebné práce

V rámci stavebnej a projekčnej činnosti naša spoločnosť Trans-plant, s.r.o. tiež ponúka a zaisťuje komplexné projekčné a realizačné práce v oblasti pokládky zámkovej dlažby, prípravných prác predchádzajúcich pokládke, výstavbe záhradných altánkov a pergol alej demoličným a sanačným prácam. Medzi hlavné činnosti, krtoré v tejto oblasti zabezpečujeme, patrí:

 • vypracovávanie projektov a cenových kalkulácií
 • pokládka zámkovej dlažby
 • úprava terénu, výkopové a zemné práce
 • drobné búracie a demoličné práce
 • dodávka všetkých podkladných materiálov, štrkov a pieskov
 • pokládka zámkovej dlažby, palisád a obrubníkov
 • pokládka zatrávňovacej dlažby
 • výstavba záhradných altánkov a pergol
 • výstavba plotov a oplotení
 • výstavba oporných múrov z prefabrikovaných prvkov
 • odvodňovanie pozemkov
 • regulácia potokov a spevňovanie svahov kameňom
 • vvybudovanie kanalizácií a čističiek odpadových vôd, septikov a žúmp
 • vemontáž a montáž – elektrikárske/elektroinštalatérske práce
 • vodoinštalatérske práce
 • autodoprava
 • komplexné rekonštrukcie domov a bytov

Obráťte sa na nás so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky a presvedčíme Vás, že sme pre Vás ten najlepší partner!