Návrhy a realizácie okrasných záhrad

Návrhy a realizácie okrasných záhrad

S pribúdajúcim počtom ľudí pozerajúcich sa na záhradu ako na rozšírenie ich domova, na miesto zábavy a odpočinku, ale aj ako na prvok, ktorý pridá ich domovom ďalšiu hodnotu, sa naša práca stále viac zameriava na vytváranie vonkajších obytných priestorov, z ktorých sa ich majitelia môžu tešiť po celý rok. Na to, aby ste mali okúzľujúcu záhradu, ideálnu pre Vás a Vašu rodinu, už nemusíte byť záhradníkom, ani mať dôkladné znalosti o rastlinách. Všetko, čo potrebujete, zabezpečíme my.

Návrhy okrasných záhrad

Návrhový proces Vašej okrasnej záhrady je založený na Vašich individuálnych požiadavkách, vkuse, rozpočte ako aj na časovom horizonte, v ktorom požadujete vytvorenie Vašej záhrady. Pri navrhovaní okrasnej záhrady je potrebné vziať do úvahy množstvo vecí, z ktorých najdôležitejšie sú, pre koho bude záhrada určená a tiež individuálne potreby klientov.

Spracovanie návrhu okrasnej záhrady

Pred spracovaním návrhu záhradných úprav je potrebné sa s každým záujemcom o realizáciu záhrady osobne stretnúť a spolu s ním prediskutovať jeho priania a potreby spolu s budúcim plánovaným využívaním záhrady. Kladieme dôraz na to, aby údržba trávnikov a okrasných prvkov v záhrade nebola pre zákazníka príliš náročná. Vždy sa snažíme o to, aby sa budúca záhrada nielen hodila k domu a jeho okoliu, ale zároveň aj plnila svoju okrasnú a oddychovú funkciu. Pri schôdzke je pre nás tiež dôležité zmapovať si priestor a terén pozemku spolu s ďalšími charakteristikami, ktoré budú mať vplyv na výsledný vzhľad Vašej okrasnej záhrady a ku ktorým patria:

  • pozícia, veľkosť a tvar pozemku
  • náväznosť na okolitú architektúru
  • náväznosť na vstupy, obytné priestory, terasy
  • využitie záhrady
  • prítomnosť domácich zvierat v záhrade
  • zamedzenie pohľadu do záhrady
  • premena záhrady počas jednotlivých ročných období
  • farebná, tvarová a výšková kompozícia
  • zakomponovanie záhrady do okolitej krajiny

Pred realizáciou záhrady

Pre realizáciu záhrady sa dá zvoliť akýkoľvek termín od marca do konca novembra. Výsadba rastlín je možná kedykoľvek od jari až do zamrznutia pôdy, v prípade riadnej zálievky aj kedykoľvek v letných mesiacoch. Nami dodávané rastliny sú pre takúto výsadbu priamo pripravené.

Pred samotnou realizáciou je potrebné zhotoviť samotný návrh záhrady, na ktorého zhotovenie je nutné vyčleniť aspoň 7-14 dní v závislosti od zložitosti projektu tak, aby bol dostatok času na jeho správne spracovanie. Ideálna doba na projektovanie záhrady je preto v zimných mesiacoch, kedy je na prípravu projektu a doladenie všetkých detailov dostatok času. Po vypracovaní projektu už nič nebráni tomu, aby sa v jarných mesiacoch začalo s realizáciou okrasnej záhrady tak aby bola čo najskôr odovzdaná do užívania.

Aká bude cena realizácie záhrady

Cena diela sa odvíja predovšetkým od samotného návrhu záhrady. Celkovú čiastku sa snažíme prispôsobiť Vašim finančným možnostiam a prianiam. Cena za realizácie je však vo väčšine prípadov individuálna.

Veľmi populárne je však etapové vykonávanie záhradníckych a realizačných prác, kedy je objem prác vykonaných v rámci tej ktorej etapy vždy vopred dohodnutý so zákazníkom. Výhodou takejto realizácie po etapách je financovanie, kedy sa celkové náklady potrebné na realizáciu diela môžu rozložiť do dlhšieho časového obdobia a zákazník tak môže celú realizáciu prispôsobiť momentálnemu rozpočtu.

Realizácia okrasnej záhrady prebieha podľa časového rozvrhu. Dodávka materiálu od nás alebo od našich subdodávateľov je zabezpečovaná tak, aby samotné práce boli vykonávané postupne a v logickej náväznosti a aby samotná realizácia trvala čo najkratšie.

Pri návrhu záhrady vychádzame z našich skúseností z už realizovaných záhrad. Snažíme sa o to, aby sa záhrada nielen hodila k domu a jeho okoliu, ale zároveň tiež plnila svoju okrasnú a oddychovú funkciu a bola originálna. Záhrada by mala spĺňať potreby a požiadavky kladené svojím majiteľom a zároveň dotvárať prostredie, v ktorom sa nachádza. Vo svojej záhrade by sa mal každý cítiť príjemne a uvoľnene. Vhodný výber typu záhrady je prvým krokom k spokojnosti.

Realizácie okrasných záhrad

Samotná realizácia okrasnej záhrady začína úpravami terénu, prípadne u starších záhrad odstránením starých porastov. Ďalším krokom pri realizácií záhrady je spevnenie ciest, zhotovenie výkopov pre záhradné jazierko alebo potôčik, uloženie zeminy na miesto budúcej skalky. V tejto etape sa tiež budujú drobné záhradné a architektonické elementy ako oporné múry, záhradné komunikácie, terasy a pod.

Podľa požiadaviek zákazníka alebo na základe projektu môže byť tiež inštalované osvetlenie, ktoré nielen predĺži dobu využitia záhrady, ale tiež obohatí Vašu záhradu o nový prvok a atmosféru.

Jazierka a potôčiky

Záhradné jazierka a potôčiky sú neoddeliteľnou súčasťou prírody, a nemali by preto chýbať ani vo Vašej záhrade v podobe okrasných jazierok s vodnými rastlinami, prirodzene prúdiacich potôčikov, vodných prepadov, kaskád a pod.

Voda je totiž živým prvkom a do Vašej záhrady vnáša práve v podobe jazierok a potôčikov pokoj a harmóniu. Netreba tiež zabúdať na to, že voda okrem toho, že príjemne ochladzuje a zvlhčuje vzduch, je tiež nápomocná pre vysádzané rastliny a dreviny.

Skalky a suché kvetinové múriky

Sú to práve skalky a suché kvetinové múriky, ktoré môžu záhrade na svahu darovať veľmi pôsobivý vzhľad, pričom sa môžu stať nielen okúzľujúcim detailom ale aj dominantou celej záhrady. Či už vytvoríme malú, alebo veľkú skalku a umiestnime ju v záhrade samostatne, skrášlime ňou okolie jazierka alebo zjemníme veľkú plochu trávnika, vhodne vytvorená, správne založená a osadená skalka bude vždy klenotom Vašej záhrady.

Záhradné schodisko

Záhradné schodisko je to, čo prepožičia Vašej záhrade atmosféru a štýl. V každej záhrade, ktorá nie je v úplnej rovine, sa v nejakej podobe objavujú schody a schodíky. Aj na rovinatejšom teréne pomáhajú schody vytvárať potrebnú dynamiku exteriéru, predeľovať terén a oddeľovať jednotlivé sekcie záhrady, ako napríklad trávnik pod schodiskom od okrasnej záhrady nad ním.

Živý plot

Živý plot z okrasných drevín nielen chráni Vaše súkromie tým, že akousi prirodzenou hranicou rozdeľuje pozemok ale vytvára aj kulisu aj pre ostatné záhradné prvky. Jeho pôsobivé farebné obmeny spríjemnia každé ročné obdobie. Či už požadujete živý plot z tují, alebo výsadbu voľne rastúcich a kvitnúcich kríkov mnohých druhov, naša škôlka okrasných drevín je Vám plne k dispozícií.

Rastliny a dreviny pre Vašu záhradu

Rastliny a dreviny pre realizáciu záhrad sú dodávané buď priamo z našej škôlky okrasných drevín alebo od našich dodávateľov. Výber rastlín pre Vašu záhradu je nesmierne dôležitý. Do záhrady je potrebné vyberať také rastliny, ktoré vyhovujú nárokom na ne kladeným a znesú rôzne podmienky, ako je tieň, úpal, vlhko, sucho, mechanické zaťaženie, rozdielne fyziologické podmienky pôdy alebo vodných plôch a zároveň vhodne zapadnú do celkovej koncepcie záhrady. Tiež je potrebné vedieť, ktoré rastliny budú v záhradnej kompozícii najlepšie vyzerať a akých rozmerov budú dosahovať v priebehu rokov.

Trávnik

Trávnik by mal byť vybratý podľa účelu, ktorému bude slúžiť, ďalej podľa toho, či bude v záhrade nainštalovaný aický závlahový systém a tiež podľa orientácie pozemku voči svetovým stranám. Pri realizácii záhrad môže byť trávnik založený dvoma spôsobmi a to buď výsevom trávového semena alebo položením takzvaný trávneho koberca.

Klasický siaty trávnik je lacnejší, ale tiež náročnejší na počiatočnú údržbu a efekt zatrávnenia sa aj pri správnej údržbe dostaví až po dlhšej dobe. Tento spôsob zatrávnenia je vhodný všade tam, kde nie je požadovaný okamžitý efekt zatrávnenia, pri veľkých plochách a tam kde sa nepožaduje najvyššia kvalita trávnika.

Mimo založenia klasického siateho trávnika vykonávame aj pokládku kobercových trávnikov vhodných pre menšie plochy a záhrady, alebo jednoducho vtedy ak na zatrávnenie nechcete čakať dlhšiu dobu. Aj keď ide o drahšiu variantu pokládky trávnika, k jeho výhodám patrí najmä okamžitý hustý a zdravý vzhľad a možnosť jeho položenia už počas niekoľkých hodín v závislosti od veľkosti pozemku.

Automatické závlahové systémy

Automatické závlahové systémy zaistia, že Vášmu trávniku sa dostane optimálneho prísunu vody počas celého obdobia vegetácie ako aj počas horúcich letných dní. Ak si chcete dopriať zážitok z krásnej, zelenej a vitálnej záhrady počas celého roka, závlahový systém je ako stvorený pre Vás. Napriek zvýšeným počiatočným nákladom na jeho montáž však vďaka optimálnej distribúcii vody v závislosti na počasí prinesie úsporu nielen Vášho času, ale i financií.