Automatické zavlažovanie

Automatické zavlažovanie

Chcete mať krásnu záhradu a vychutnávať si chvíle pohody bez večerného rituálu behania s kanvou, alebo postávania pri záhradnej hadici? Ponúkame Vám riešenie ako tento čas využiť lepšie a dokonca môžete pri tom aj relaxovať.  Všetko za Vás vybaví automatické zavlažovanie záhrady.

Ak uvažujete nad realizáciou závlahového systému ste na správnej ceste ku krásnej záhrade. Záhrada je živý systém, ktorý pre svoje fungovanie ako všetko čo je živé potrebuje dostatok vlahy. Pri slove automatické zavlažovanie máme na mysli celkovú závlahu záhrady ako sú trávniky, okrasné záhony, zeleninové políčka, závlahu skleníkov či fóliovníkov.

Čo je potrebné mať k dispozícii a ako funguje závlahový systém?

Predtým ako si zavoláte odborníkov, ktorí Vám závlahový systém navrhnú a zrealizujú je potrebné mať dobrý zdroj vody, dostatočnú výdatnosť zdroja a informácie o prevýšení pozemku. Najlepším zdrojom vody je studničná voda, alebo voda zo zberných nádrží takzvaná úžitková voda. Vhodným, ale finančne náročnejším zdrojom vody je aj pripojenie na prívod vody z vodovodu – pitná voda. Výdatnosť zdroja je veľmi dôležitý údaj, ktorý nás informuje o tom, či budeme mať v potrubí dostatočný tlak vody na to, aby závlahový systém fungoval správne a odčerpaná voda mala dostatok času znovu pritiecť. Ďalším dôležitým údajom je prevýšenie pozemku, pokiaľ máte záhradu vo svahovitom teréne. Táto informácia nám umožní správne navrhnúť postrekovače a zabezpečiť ich dobrú činnosť.

Automatický závlahový systém je vlastne sieť hadíc umiestnená po celej záhrade tak, aby bol zavlažený každý kút záhrady. Hadice sa umiestňujú 30 cmpod povrch pôdy, čiže nie sú viditeľné. Od zdroja vody vedie potrubie nazývané hlavný rad, ktoré má stály tlak vody. Hlavný rad je spojený zo šachtou v ktorej sa nachádzajú elektroventily. Šachta sa umiestňuje väčšinou do záhonu, kde ju ľahšie skryjeme, ale pokiaľ nám to podmienky neumožňujú, umiestňujeme ju do trávnika niekam na kraj aby nepútala pozornosť. Šachtu umiestňujeme do výšky terénu čím Vám nebude prekážať pri údržbe záhrady. Od šachty s elektroventilmi pokračuje sieť hadíc – potrubí, ktoré nazývame sekčné potrubie. Sekčné potrubie nemá stály tlak vody. Tlak vody v potrubí je riadený pomocou elektroventilov. Na závlahový systém sa používajú colové hadice s vnútorným priemerom 28,0 mm. Optimálna rýchlosť prúdenia vody v potrubí je 1,5 až 1,8 m/s.Na vytvorenú sieť potrubí sa inštalujú postrekovače podľa zavlažovanej plochy. Keď vieme akú časť budeme zavlažovať môžeme si zvoliť z niekoľkých typov postrekovačov.

Typy postrekovačov

  • Statické postrekovače – sa vysunú a zavlažujú nám plochu v danom výseku, čo ovplyvňuje nastavenie trysky
  • Rotačné postrekovače – sa vysunú a zavlažujú danú plochu v určitom intervale
  • Postrekovače so spätnou klapkou – najčastejšie sú využívané pri svahovitom teréne
  • Postrekovače s reguláciou tlaku – používame na dosiahnutie dostatočného tlaku, aby sa do postrekovača dostával dostatočný tlak 2 bary  čo nám zabezpečí vysunutie postrekovačov

Ďalším typom potrubia, ktoré je súčasťou automatických závlah, je potrubie na kvapkovú závlahu. Toto potrubie sa využíva na zavlažovanie záhonov a menších plôch. K kvapkovým závlahám sa používajú špeciálne kvapkové hadice umiestnené nad zemou. V týchto hadiciach sú umiestnené kvapkovače, ktoré majú medzi sebou rovnakú vzdialenosť – napr. 20, 30, 40 alebo 50 cm. Vytekajúca voda z kvapkovačov zavlažuje príslušné rastliny.

Jedným kvapkovačom v kvapkovej hadici vytečie od 2 do 8 litrov za hodinu. Obvyklý priemer týchto hadíc je 16mm a pracovný tlak v nich je 1 až dva bary. Pretože tlak z vodovodu alebo iného zdroja vody (čerpadlo) býva obvykle vyšší, musíme pred vlastný systém kvapkových závlah zaradiť redukčný ventil, ktorý upraví tlak na požadovanú výšku, alebo použijeme špeciálne hadice určené na kvapkovú závlahu, ktoré už majú nainštalovanú vlastnú redukciu tlaku.

Doba zavlažovania sa pohybuje rádovo v desiatkach minút a preto kvapková závlaha musí byť ovládaná samostatných elektroventilom. Takisto je možné vytvoriť kvapkovú závlahu samostatne pre zavlažovanie skleníkov a fóliovníkov a ostatných plôch mimo automatický zavlažovací systém. Táto závlaha je potom riadená samostatnými časovými spínačmi (na rozdiel od štandardných automatických závlah, ktoré sú ovládané riadiacimi jednotkami) rôznych typov s napájaním na batérie. Tento spôsob je vhodný pre použitie na chatách,  záhradkárskych kolóniách  a miestach, kde je stály zdroj vody.

Keď už máme celú sieť potrubí a postrekovačov nainštalovanú potrebujeme zabezpečiť správnu funkčnosť závlahového systému. Aby závlaha fungovala správne je potrebné celý systém spojiť s čidlom zrážok, ktoré nám zabezpečí, aby sa závlaha nespustila napr. počas dažďa a z riadiacou jednotkou, ktorá spúšťa závlahový systém podľa naprogramovaných časov. Čidlo zrážok sa môže umiestniť na prístrešok, alebo múr, tak aby neprekážalo a aby bol zabezpečený prísun zrážok a dostatok slnečného žiarenia.

Typ riadiacej jednotky zvolíme na základe toho, kde chceme aby bola jednotka umiestnená. Môžeme si zvoliť medzi interiérovým a exteriérovým typom, alebo typom určeným priamo do studne.

Takto pospájaný a nainštalovaný systém Vám bude vašu záhradu zavlažovať podľa vašej potreby. Od teraz sa nemusíte báť, že by záhrada trpela suchom a môžete zabudnúť na hodiny strávené pri nosení ťažkých krhiel, alebo dlhé postávanie pri záhradnej hadici.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.