Postup zamerania záhradného jazierka

Postup zamerania záhradného jazierka

Postup zamerania záhradného jazierka

Cieľom tohto merania je získať a stanoviť konečný rozmer fólie vrátane dostatočných presahov na jej upevnenie. tento postup je vhodný hlavne pri atypických rozmeroch jazierka alebo takého jazierka, ktorého fólia sa nebude skladať z jedného kusu ale bude lepená z jednotlivých pásov.

ČO K MERANIU POTREBUJEME?

 • 2 meracie pásma, prípadne jedno pásmo a špagát
 • kolíky na upevnenie pásma alebo špagátu
 • tužka a papier k zaznamenaniu nameraných hodnôt

POSTUP MERANIA

Pre okrasné záhradné jazierka o predpokladanej ploche fólie cca 50 – 200 m2

 • Pre meranie plochy fólie musí byť výkop dokončený tak, aby sme boli schopní merať konečný tvar a veľkosť výkopu.zameranie-jazierka-001
 • Zhodnotíme tvar výkopu a určíme najdlhšiu vzdialenosť medzi brehmi výkopu.zameranie-jazierka-002
 • Na najdlhšiu vzdialenosť (L) medzi brehmi položíme pásmo 1. s presahmi minimálne 50 cm na každej strane.zameranie-jazierka-003
 • Pre lepšiu manipuláciu si na pásme 1. vyznačíme viditeľne vzdialenosti cca každé 2 metre.zameranie-jazierka-004
 • Pásmom 2. meriame jednotlivé šírky (W) výkopu kolmo na pásmo 1.zameranie-jazierka-005
 • Prvú šírku začneme merať v dvoch metroch dĺžky, ktoré máme označené na pásme 1. a takto pokračujeme v meraní až dovtedy, pokiaľ nebudeme mať zmeraný celý výkop.zameranie-jazierka-006
 • Okrem zaznamenávania celkovej šírky zapisujeme tiež takzvanú stredovú šírku. Jedná sa o vzdialenosť medzi brehom (vrátane presahu) a miestom, kde sa pretína pásmo 1. s pásmom 2.zameranie-jazierka-007
 • Pre zistenie, či máme naozaj zmerané všetky potrebné rozmery, prevedieme jednoduchú kontrolu. Ak je napríklad celková dĺžka výkopu 20 m, potom musíme mať zaznamenaných 10 šíriek<

zameranie-jazierka-008 Takto získané informácie nám pomôžu pri projektovaní ako aj pri samotnom objednaní jednotlivých plôch fólie.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.