Založenie trávnika (Ako správne založiť trávnik)

Založenie trávnika (Ako správne založiť trávnik)

ZALOŽENIE TRÁVNIKA

Krásny a hustý trávnik je a vždy bude viac než len okrasa záhrady. Odhliadnuc od toho, že ucelená trávniková plocha pôsobí nezvyčajne priaznivým a upokojujúcim dojmom (preukázateľne pozitívny vplyv zelenej farby na ľudskú dušu), trávnik je tiež producentom kyslíka, kedy už 2 štvorcové metre vyprodukujú také množstvo kyslíka, ktoré je potrebné pre jedného človeka.

ZALOŽENIE TRÁVNIKA

Je tiež nutné si uvedomiť, že preto, aby bol trávnik krásny a zdravý, vyžaduje sústavnú starostlivosť od jari až do zimy. Dokonca sa hovorí, že toľko obdivovaný anglický trávnik je výsledkom trpezlivej práce najmenej po dobu päťdesiat rokov. Ak zanedbáme bežnú starostlivosť o trávny porast, prejaví sa náš prehrešok veľmi rýchlo.

CESTA KU ZDRAVÉMU TRÁVNIKU

Najlepšou a najistejšou cestou, ako napraviť a zregenerovať trávny porast, poškodený z viac ako 50-tich percent, je založiť trávnik nový. Väčšinou zakladáme trávnik ako dlhoročnú záhradnícku kultúru, preto je potrebné dodržiavať určitý postup a pravidlá. Skôr ako sa pustíme, do práce, musíme si zodpovedať niekoľko otázok, z ktorých musí byť zrejmé:

  • aké požiadavky má trávnik spĺňať;
  • ako má trávnik vyzerať (napríklad reprezentačný, úžitkový, voľne rastúci);
  • na aké účely budeme trávnik využívať a zaťažovať (záťažový, okrasný, pre športové plochy, kvitnúca lúka, na kvalitné zelené krmivo, do tieňa, do sucha, golfový trávnik);
  • koľko času sme ochotní venovať starostlivosti o trávnik a aké sú naše možnosti pre zabezpečenie údržby trávnika (kosenie, zavlažovanie, prihnojovanie, prerezávanie, prevzdušňovanie).

VYBERÁME TRÁVOVÉ OSIVO

Pre každý druh trávnikov sú zostavené špeciálne trávne zmesi. Pri nákupe trávy pri založení trávnika si dobre preštudujte základné informácie, uvedené na obale, aby ste mohli vypestovať trávny porast žiaducich vlastností. Musíte si tiež ujasniť účel, ku ktorému budete trávnik používať. Každá trávna zmes tiež vyžaduje iné, často odlišné ošetrovanie, najmä výšku a frekvenciu kosenia, zaťaženie pohybom osôb alebo zvierat. Na trhu je celý rad trávnych zmesí v širokej ponuke druhov (napr. zmes pre trávniky anglického typu, pre menej zaťažované okrasné trávniky, pre rekreačné a športové plochy, s ďatelinou na kvalitné zelené kŕmenie a seno, parková zmes, ihrisková zmes, golfová zmes, štandard alebo lúčna zmes) ako aj rôzne balenia – sáčky od 0,5 kg cez 2 kg papierové tašky, 10 kg tašky až po 20 kg vrecia. Najčastejšie požadovanými typmi pre bežné záhrady sú dekoratívne (okrasné), záťažové alebo voľne rastúce trávniky. Dekoratívny trávnik plní hlavne estetickú funkciu a je najmenej vhodný pre zaťažovanie prevádzkou. Vyžaduje dokonalú prípravu pôdy, plochu bez nerovností a tiež intenzívnu, časovo náročnú starostlivosť. Záťažový trávnik je možné bežne využívať a zaťažovať. Je určený pre pešiu prevádzku a zároveň plní tiež estetickú funkciu. Voľne rastúce trávniky (lúky) sa hodia do miest, ktoré nie je ľahké kosiť (trávu kosíte len dva až trikrát za rok), a tiež do sadov. Okrem tráv obsahujú aj ďatelinoviny a ďalšie pestro kvitnúce byliny.

PRÍPRAVA PÔDY PRE VÝSEV

Pred vlastným výsevom je potrebná dôkladná príprava miesta. Plochu budúceho trávnika vyčistíme (od kamenia, koreňov po vyrúbaných stromoch, stavebnej sutiny a od iných odpadkov). Podľa pomeru vlahy v pôde zriadime buď drenáž (do ryhy v zemi položíme do štrkopieskového lôžka drenážnu rúru), alebo závlahu (zavedieme niektorý zo závlahových systémov). Potom upravíme terén do požadovaného sklonu. Dôležitou fázou, ktorú by sme nemali v žiadnom prípade zanedbať, je očistenie vrchnej aj spodnej vrstvy pôdy od drnov, odnoží, hľúz a koreňov vytrvalých rastlín trávnikových burín. Pred vlastným výsevom je potrebná dôkladná príprava miesta. Plochu budúceho trávnika vyčistíme (od kamenia, koreňov po vyrúbaných stromoch, stavebnej sutiny a od iných odpadkov). Podľa pomeru vlahy v pôde zriadime buď drenáž (do ryhy v zemi položíme do štrkopieskového lôžka drenážnu rúru), alebo závlahu (zavedieme niektorý zo závlahových systémov). Potom upravíme terén do požadovaného sklonu. Dôležitou fázou, ktorú by sme nemali v žiadnom prípade zanedbať, je očistenie vrchnej aj spodnej vrstvy pôdy od drnov, odnoží, hľúz a koreňov vytrvalých rastlín trávnikových burín. Máme dve možnosti, ako burinu zničiť alebo potlačiť: buď mechanicky, alebo chemicky. K prvému spôsobu potrebujeme záhradnú lopatku, malé vidly alebo vytrhávač buriny. Rastliny vyrývaaj s korienkami. Pre chemickú likvidáciu kúpime v záhradníctvach osvedčené prípravky na likvidáciu. Je to síce spôsob finančne nákladnejší, ale tiež značne jednoduchší. Vždy postupujeme presne podľa návodu uvedeného na obale prípravkov, ktoré sa aplikujú obvykle rozpustené vo vode priamo na list rastliny, a to buď postrekom, alebo pokropením. Vyčistenú, od burín zbavenú pôdu riadne prekypríme do hĺbky 15 až 20 cm a zapravíme do nej hnojivo obsahujúce fosfor a draslík, najlepšie v podobe kombinovaného priemyselného hnojiva. Ak je pôda príliš kyslá, pridajte vápno. Pre trávniky sú najvhodnejšie stredne ťažké pôdy. Ak máme pozemok skôr ťažký, ílovitý, pridáme do pôdy piesok. Ľahkú pôdu premiešame s humusovitými substrátmi (rašelina, drvená kompost, piliny, dobre rozložený kompost). Pôda má byť dostatočne pórovitá a má obsahovať tiež pôdny vzduch. Na upravené, vyčistené a skyprené podložie rozprestrieme zeminu alebo ornicu, tzv. vegetačnú vrstvu, najlepšie do výšky 10 až 20 cm. Takto pripravenú pôdu necháme asi tri týždne ležať ladom. Po tejto dobe opäť odstránte nové výhonky burín. K ďalšiemu kroku budete potrebovať kovové hrable. Povrch uhrabte a jemne utužte. Do najvrchnejšej vrstvy pôdy zapravte tzv. štartovaciu dávku priemyselného hnojiva. Nový trávnik zakladáme buď na jar, v čase, keď sa pôda začne ohrievať, ale ešte nie je horúco, teda od 15. apríla do 15. mája, alebo na jeseň medzi 15. augustom až 15. septembrom, kedy sú podobné podmienky. V týchto obdobiach býva dosť zrážok a primerane slnka.

VYSIEVANIE OSIVA

Menšie plochy možno osiať ručne, na väčšie použite vozík určený pre výsev. Ručný výsev vyžaduje určitú zručnosť a správny odhad. Aby sme stanovené množstvo osiva rovnomerne rozptýlili po celej ploche, je vhodné rozdeliť osievanú plochu na menšie diely a úmerne k ploche týchto dielov si rozdeliť aj trávnu zmes. Pretože sa väčšie dávky zmesi lepšie rozptyľujú, možno zmiešať trávne osivo s rovnakým množstvom suchého piesku alebo pilín. Osivo môžeme tiež premiešať so zakúpeným trávnym substrátom a túto zmes potom rozprestrieť po osievanej ploche približne v centimetrovej vrstve. Aby sme mali istotu, že osivo skutočne rozmiestnime po ploche optimálne, rozdelíme si dávku určenú na štvorcový meter ešte na polovicu. Jednu polovicu nasypeme do črepníka s malým otvorom na dne a kývavými pohyby posypeme rovnobežne osiatu plochu. Druhú polovicu vysejeme rovnakým spôsobom kolmo na predchádzajúci smer. Tak vysejeme celú plochu a tráva tak vzíde v rovnomernej hustote. Po vysiatí povrch pôdy ľahko zavláčime (stačí jemne uhrabať kovovými hrabľami) alebo utlačíme doskami. Než porast plne vzíde, osiatu plochu stále zalievajte. Pôda nikdy nesmie preschnúť! Ak vyschne povrchová vrstva pôdy s naklíčenými semenami, výsev sa tým. Pri zalievaní dávajte pozor, aby nevznikla na povrchu pôdna škrupina. Tú musíte narušiť buď valcom s hrotmi, alebo jemne hrabľami, aby vlaha mohla preniknúť do pôdy. Pre výsev trávneho osiva je najvhodnejšia doba, kedy je pôda v profile vlhká, ale na povrchu odkvapkaná alebo suchšia, tak aby sa po nej dalo chodiť. Ak je v nasledujúcich dňoch hlásený mierny dážď, nebudete musieť zalievať.

PRVÉ KOSENIE

Prvé kosenie preveďte pri výške trávneho porastu 10 cm (pozor, v tejto dobe sú mladé rastlinky tráv ešte nedostatočne zakorenené) a skoste ho na výšku 5 až 6 cm. Prvé pokosenie vykonajte šetrne, s ostro nabrúseným ostrím kosačky; najlepšie je použiť kosu. Tupé alebo ostrie spôsobuje vytrhávanie mladých rastliniek. Vo vzniknutom trávniku sa tiež začnú objavovať buriny. Jednoročné druhy častým kosením ustúpia samé, vytrvalé rastliny treba buď vypichnúť ručne i s podzemnou vytrvalou časťou alebo použiť chémiu – selektívny herbicíd. Pri každom kosení trávnik prihnojíme dusíkatým hnojivom s prídavkom vápnika. Ďalšia starostlivosť závisí na ročnom období a každoročne sa opakuje. Ak potrebujete pomôcť a na založenie trávnika sa sami necítite, budeme radi keď nás kontaktujete.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.